Polypiller

Text:

För några år sedan kläcktes idén i läkemedelsbranschen om att utveckla en form av multimedicin. En enda tablett skulle då kunna kombinera verkan av flera olika mediciner för olika symtom. Många äldre och sjuka tar flera mediciner, och risken att glömma någon finns alltid. Lösningen är ett polypiller, en kombinerad dos mot flera besvär. Dessa testas just nu bland annat av ett indiskt läkemedelsföretag: ”Resultaten bedöms som synnerligen lovande: polypillret minskade samtliga olika riskfaktorer lika bra som varje enskilt läkemedel för sig”, skriver Svenska Dagbladet.