Plätt blev ingen snu(t)t

Text:

– Man måste tillåta sig att ha lite humor, säger han.

Under mötet om parkens nya namn tänkte han på den lilla plättens placering vid polishuset och att stadsparken, som startar uppe vid lasarettet och ringlar sig ner mot stadens mitt, inte verkar ha någon klar struktur. Så under mötet kastade han fram Snutten med ett t inom parentes, Snu(t)ten.

– Det var flera ärenden och Snutten var väl sagt på skämt så vi skrattade åt det och sedan dog det.

Namngivningen är enligt Johan Eklund för konservativ – och det stoppade Snu(t)ten.

– Kraven på att gatunamnen ska ha historisk förankring gör att samhällets snabba förändring inte återspeglas, säger han.

Kvinnor saknas nästan helt, liksom invandrare, bland gatunamnen. En viss förändring har dock skett i det nya bostadsområdet Lilla Källviken. Då får Elisabeth Hesselblad, som grundade den svenska grenen av Birgittinerorden, ge namn åt en gata liksom krogdrottningen Wilhelmina Skogh och läraren Selma Ström.

Hur gick det då med parkens namn? Mötet beslutade att den lilla plätt, bevuxen med gräs och buskar, som ligger framför polishuset i Falun ska kallas Polishusparken.

– Det säger något om var parken är belägen. Det är tydligt.

Men var inte så säker på att Polishusparken kommer att heta så i folkmun. Parken Kronbergs minne i Falun kallas Teliaparken, Jungfrurondellen heter egentligen Jungfrubergsrondellen och Hästtorgsparken har blivit Hästparken. Vad som bestäms av politikerna i namnkommittén får inte alltid godkänt av medborgarna.