Piket

Text:

En polispiket för oss språkligt tillbaka till det franska piquet, med de äldsta betydelserna 'tältpinne' och 'påle där man tjudrar hästar'. Sedan började ordet användas om en beriden fältvakt, en sådan som ska hålla sig färdig att stiga till häst vid första alarm, samt om en truppavdelning som är beredd till omedelbar utryckning. I svenskan betecknar  piket numera dels en polisstyrka som kan rycka ut snabbt, dels en sådan styrkas fordon. Den första piketvagnen i Sverige togs i bruk på 1880-talet. Den var hästdragen och rymde sex poliser.

En nära släkting är piké med grundbetydelsen 'räffelvävt bomullstyg'. Numera används ordet mest om trikåtröjor, sådana som förr kallades tenniströjor. Liksom piquet är det franska tygordet piqué bildat till piquer, 'sticka, stöta'. I svenskan har verbet lånats in i formen pikera, en skrädderi- och sömnadsterm, 'udda ut, tanda', men som också kan betyda 'såra, kränka'. Pikant, 'som retar sinnena; vågad' hör förstås också hit. En spansk ordsläkting är picador som är bildad till picar, 'sticka'. Picadoren är den som med sin lansspets sticker och tröttar ut tjuren under tjurfäktningen.

De här romanska orden har motsvarigheter i bland annat svenskans picka och pika och i pick, pik, pigg. Den gemensamma roten bör en gång ha betytt 'något spetsigt; brodd'.