Påtvingad du-reform

Text: Jolin Boldt

Lars Melin skriver om du-reformen i Språktidningen 2/07:
”Man kunde ha behållit du som tilltal till nära vänner och reserverat ni för ytliga bekantskaper. Men så har ni aldrig fungerat i svenska.” En korrekt observation, om man i stället skriver ”rikssvenska”. I finlandssvenskan har niandet varit helt okomplicerat, och använts både vertikalt och horisontellt. Niandet innebar inte några sociala komplikationer för en helsingforsare. Jag minns att jag djupt beklagade du-reformen – den skedde till priset av en förlorad intimitet med de människor man valt att bli du med och en påtvingad närhet till människor som man gärna hållit på avstånd.