Parknamnen för heltäckande

Text:

Bussparken, Fågelparken och Duschparken. Det är namn som inte står på några namnskyltar eller kartor, men som används flitigt av stockholmarna. Det framgår av Carina Johanssons avhandling, som lagts fram vid Uppsala universitet. Stockholm har cirka 4 700 officiella gatunamn. Dessa är väl beskrivna när det gäller ålder och bakgrund.
Carina Johansson har nu undersökt vad stockholmarna tycker om namnen. Det visar sig att de används, och att stockholmarna över lag är nöjda. Men i vissa fall räcker inte namnen till. Hjorthagsparken och Fredhällsparken syftar till exempel på stora områden, och delar av dem har fått egna, inofficiella namn.
– Officiellt fastställda parknamn är satta utifrån ett distanserat namnplanerarperspektiv och fungerar inte alltid så bra i det praktiska namnbruket i den lokala miljön, säger Carina Johansson.