Påhängda frågor vid fiktiv konflikt

Text:

Böckers handling kretsar nästan alltid kring problem och konflikter. Därför är romandialogen mer konfrontativ än verklig dialog, visar Karin Axelsson, forskare i engelska vid Göteborgs universitet. Hon har analyserat över 2 500 så kallade påhängsfrågor i engelsk romandialog, och jämfört dem med verkliga samtal.

Med påhängsfrågor menas till exempel tillägg som isnt it? och can you? till påståenden. Exempel på detta är Its interesting, isnt it? (Det är intressant, eller hur?) respektive You cant afford that, can you? (Du har inte råd med det, har du?).

Karin Axelssons studie visar dels att påhängsfrågorna är färre i romandialog än i verklig dialog, dels att fiktionens påhäng oftare riktar sig till den andra parten i bokens dialog. Det signalerar en vilja till konfrontation. I verkligheten uttrycker påhängsfrågorna oftare den talandes egen osäkerhet.

Att påhängsfrågorna är färre i romaner beror enligt Karin Axelsson bland annat på att dialogen där är rensad från mycket av vardagens kallprat.