Överdrivet om flerspråkigas fördelar

Text:

En rad uppmärksammade studier har visat på att två- eller flerspråkiga individer har bättre arbetsminne, impulskontroll och fokuseringsförmåga än enspråkiga. Dessa förmågor brukar räknas till våra exekutiva funktioner.

Men nu växer kritiken mot dessa rön. Bland annat ska effekterna på exekutiva funktioner ha överdrivits genom publikationsbias, alltså att resultat som inte gett önskat utfall läggs i byrålådan, medan önskade resultat når vetenskapssamhället och allmänheten. Nyligen publicerade forskare vid Åbo Akademi en metaanalys av 152 studier av tvåspråkigas exekutiva funktioner, vilket är den mest ambitiösa forskningsgenomgången hittills på området. Efter att ha kompenserat för publikationsbias återstod inga av originalstudiernas effekter.