Ostko

En ostko är en ko vars mjölk lämpar sig särskilt väl till ost.

Text:

Mjölkproduktionen kan bli smartare om man anpassar korna efter mjölkens användningsområde. Vissa raser ger mjölk som koagulerar bättre än andra rasers, och därför är särskilt lämplig för osttillverkning. Kor av denna ras benämns därför ostkor. I tidningen Land Lantbruk presenteras de nya rönen som en stor möjlighet för framtiden: ”Ostkor, yoghurtkor eller hälsokor kan bli nästa revolution i avelsarbetet när ny kunskap öppnar dörren för skräddarsydd mjölk.”