Osannolika ordföljder svårast att lära

Text:

Vår hjärna bearbetar vissa typer av ordföljder lättare än andra. I ett forskningsprojekt vid Johns Hopkins-universitetet, USA, undervisades en grupp i påhittade språk genom ett dataspel.

Språken var uppbyggda på olika sätt, och det visade sig att språk med sällsynt ordföljd var betydligt svårare att lära sig.  Allra klurigast var "verblog", med ett mönster som förekommer extremt sällan: adjektivet kommer före substantivet och räkneordet efter, som i gröna tröjor två i stället för två gröna tröjor.

Fejkspråk med ordföljder som är vanliga även i existerande språk var däremot lättare att snappa upp.

Studien bekräftar lingvisten Noam Chomskys teorier om universell grammatik; att hjärnan är förprogrammerad för vissa språkstrukturer, och att detta underlättar inlärning.

- Det här resultatet är exakt vad Noam Chomsky skulle förutsäga, hävdar forskaren Jennifer Culbertson, som genomförde projektet.

Trots detta vill hon inte dra för stora växlar på resultaten.

- Resultatet stämmer med Chomskys teorier, men kan också stämma överens med mer allmänna teorier om vårt sätt att tänka, som inte bara gäller språkinlärning.