Ord tillsammans smittar varandra

Text:

Varför går det bra att ordinera sträng vila, men inte hård? Bodil Rosqvist, forskare i nordiska språk vid Göteborgs universitet, har undersökt vilka adjektiv som passar att förstärka vilka substantiv med i svenskan.

Man kan tycka att sträng och hård har likartad betydelse, och i vissa fall är de utbytbara; sträng vinter och hård vinter har ungefär samma innebörd. Men somliga ord förekommer tillsammans oftare än andra, utan någon uppenbar anledning. Vi är helt enkelt vana vid att använda dem i kombination. Sådana uttryck kallas inom språkvetenskapen för kollokationer.

Om orden förekommer tillsammans tillräckligt ofta, smittar de varandra och deras betydelse kan preciseras. Sträng, hård och svår har mist något av sin egen, vida betydelse i kombinationer som sträng vila, hårt tempo, svår fläck, etcetera, menar Bodil Rosqvist. De har blivit mer eller mindre fasta uttryck, men det finns fortfarande utrymme för variation. Förutom sträng kan man till exempel tala om strikt vila. Bodil Rosqvist kallar den här typen av halvfasta ordkombinationer för språkliga halvfabrikat.