Nykär släppte ordbomb

Text:

Olof vände hem från utlandet och bombarderade Språktidningen med sina nya ord.
– Jag är nyförälskad i svenska språket, förklarar han.

Kebabist: Den som iordningställer kebaber för försäljning.  Jag hittade på det i somras, men efter koll hittade jag EN träff på nätet från 12 april 2005. Så äran måste gå till inläggaren Shinbet på www.forumhuset.info
flingbana: 1. De barer, klubbar, evenemang eller liknande, som uppsöks i syfte att initiera tillfälliga sexuella relationer.  2. a) En dos kokain som intas för att bättra på modet innan man ger sig in i att försöka initiera en tillfällig sexuell relation.  2. b) En dos kokain som intas som med en tilltänkt partner i initialskedet av en tillfällig sexuell relation.  Inspererat av Carina Wever Randveers definition ’flingbanan’
Stureplansbakfylla: En dröm om att leva ett enklare och redligare liv.
Torpångest: Misstanken om att förverkligandet av drömmen om ett enkelt liv egentligen inte gav någon större existensiell utdelning.
Vernissagelejon: Den perfekta defintionen för detta ord är Daniel Birnbaum – konskritiker, kurator och rektor för Städelschule i Frankfurt. Vilket naturligtvis inte utesluter att Daniel Birnbaum också är andra saker. Eller att det finns andra vernissagelejon.
Dumpångest: 1. Oro inför avslutandet av en kärlekrelation. 2. Oro över att man inte borde ha avslutat en kärleksrelation. 3. Oro över att ha blivit lämnad i en kärleksrelation, och ingen någonsin vill älska en igen.
Claesicist: Någon som är en stor beundrare av Claes Hylingers författarskap.
Klasicist: Någon som är en stor beundrare av Klas Östergrens författarskap.
Stenbergsprängare: En litteraturkritiker som försöker förneka eller förklena det litterära värdet i Birgitta Stenbergs författarskap genom att ge hennes böcker epitetet bekännelselitteratur.
Valbris: Något som möjligtvis skulle kunna vara en politisk tendensskiftning i samband med ett val, men bara möjligtvis, och som har som huvudsaklig funktion att fylla spaltmeter och eterminuter.
Eterminut: Etermedias motsvarighet till pressens ’spaltmeter’.
Insektsvåld: 1. Våld mot insekter. 2. Våld utövat av insekter.
Davosbiljett: En plötslig möjlighet att nå en plats bland världens ekonomiska och politiska elit.
Lattesocialist: Skällsord med allmänt nedlåtande betydelse.
Ordboksriddare: Person vars liv i hög utsträckning går ut på att hitta anledningar till att få slå upp ord.
Brännvinsimperialist: En värd som vägrar acceptera sina gästers nej tack till alkohol.
Nationalfolklorism: Att ägna sig åt folkoristiskt svärmeri i tvivelaktigt politiskt syfte.
Stenbergsprängare (2): En bok av Birgitta Stenberg som överträffar alla förväntningar.
Omljudsmassaker: ’Internationalisering’ av stavning genom att anpassa ord och namn till anglosaxisk ortografi. Tidiga exempel är Helsingborg i stället för Hälsingborg (1971), Skanska i stället för Skånska Cementgjuteriet* (1984), och Gotabanken i stället för Götabanken (1988). Med nittiotalets expansion av internet  tog omljudsmassakern fart på allvar.   * Bokstaven ’å’ är i språkhistorisk mening inte någon omljudsvokal, men sådana teknikaliteter tar omljudsmassakern i sin urskillningslösa framfart inte någon större hänsyn till.
Nycktänkande: Ett tänkande som sker stötvis snarare än kontinuerligt, och vars varaktiga resultat är diskutabelt.
Visitkortare: Någon som har för vana att ofta dela ut sitt visitkort.
MacBookStatare: Någon som under otrygga förhållanden tjänar sitt levebröd som frilans i medievärlden.
Pippism: Optimistisk livsfilosofi som motsätter sig auktoritetstro och vanetänkande.
Rödvinsmissär: 1. Brist på rödvin, särskilt brist på rödvin av god kvalitet. 2. Allt för stor tillgång på rödvin, särskilt rödvin av dålig kvalitet, med diskursiva och/eller andra sociala tråkigheter som följd.
Fläskibilitet: När en jude, muslim, vegeterian eller liknande inte är så noga med vad han eller hon äter.
Kvartersrånare: Någon som föga framgångsrikt tidvis ägnar sig åt mindre och oöverlagda rån.
Närsnut: Slang för ’närpolis’.
Stuntprat: Yrkesjargong mellan stuntpersoner.
Horisontimplosion: När en diskurs man har varit starkt engagerad i plötsligt blir helt meningslös genom att den helt överskuggas av en annan diskurs. Det kan till exempel vara under visningen av en film eller ett teaterstycke och publiken plötsligt får veta att lokalen brinner.
Typisksist: Någon som bittert reagerar på händelser med att utropa ordet ’typiskt’.
Ring så googlar vi.: Smeknamn på radioprogrammet Språket använt av de som retar sig på att programmets ’språkexpert’, professorn in modern Svenska Lars-Gunnar Andersson, sällan ’orkar’ svara på vad som är ’korrekt’ svenska, och i stället besvarar språkriktighetsfrågor genom att undersöka vilken uttrycksvariant som har flest googleträffar.
Lönfettma: Övervikt beroende på överkonsumtion i samband med löneutbetalning.
Avancechangsemang: 1. Skenbar framgång.  2. Accelaration av tillbakagång.
Sockerfrikaka: Kaka för diabetiker.
Skitsnut: Toalettvakt.
Stuntsnack: Yrkesjargong mellan stuntkvinor/stuntmän. (Se även under Stunptrat).