Nya tidens texter svåra att bedöma

Text:

Elevers uttryckssätt har ökat radikalt, och svensklärarna vet inte längre hur de ska ta ställning till elevernas arbeten.

Hittills har lärarna delat ut guldstjärnor efter elevernas muntliga resonemang, eller efter vad de åstadkommit i skrivböckerna. Tal och skrift är fortfarande det enda som kan bedömas klart och tydligt. Anna-Lena Godhe, forskare vid Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Göteborgs universitet, har undersökt hur gymnasieelever i svenska skapar så kallade multimodala texter.

Tillgången till digitala verktyg i skolan har gjort det enkelt att knåpa ihop en uppgift som ackompanjeras av musik och rörlig bild. Men resultatet måste ändå klämmas in i den gamla bedömningsmallen, där det talade och det skrivna ordet värderas högst. Därför hamnar både lärare och elever i ett dilemma, där de nya digitala redskapen i huvudsak används till samma aktiviteter som tidigare: att leta information och skriva text.