Nuckfrilla

Text: Jan Ivarsson

I Språktidningen 2/08 ger Catharina Grünbaum en etymologi för ordet nucka, hämtad från SAOB och NE:s ordbok. Jag har dock för länge sedan sett en helt annan härledning av ordet – som naturligtvis kan vara en folketymologi, men som ändå är slående och roande: ”Inom vissa frikyrkor var det under första halvan av förra seklet inte tillåtet för kvinnor att ha håret utsläppt, där­emot var det påbjudet att kvinnor skulle ha långt hår. Därför var endast ett fåtal frisyrer tillåtna. Håret skulle vara hårt uppsatt, men inte på ett sätt som kunde ses som attraktivt eller ’konstfullt’. De accepterade frisyrerna blev därför endast de där håret samlades ihop till en knut eller rulle baktill på huvudet.” (Wikipedia)

En sådan frisyr kallas chignon de nuque (hårknut i nacken), på svenska nuckfrisyr eller nuckchinjong, och den som bar den kallades följaktligen nucka.