Nu ska datorn få hum om samtal

Text:

Skulle det kännas bättre att prata med en maskin om den hummade lite instämmande då och då? Småljud som mm, aa, mhm, så kallade återkopplingsljud, är viktiga i samtal. Men de är svåra att efterlikna i till exempel datoriserade telefontjänster. Maskinerna kan läsa upp saker, men de kan ännu inte samtala. ¶ Mattias Heldner är professor i fonetik vid Stockholms universitet. Han är en av forskarna bakom en studie där man analyserar mänskliga samtal. Målet är att skapa en mer verklighetstrogen virtuell samtalspartner – en dator som är bättre på just återkoppling och på att tolka mänskligt tal. ¶ – Även om innehållet i hummanden inte är mer än en bekräftelse och bara betyder jaha, ok, jag lyssnar, så är återkoppling alltid viktigt i ett samtal, oavsett om det sker verbalt eller via kroppsspråket, säger Mattias Heldner. ¶ Återkopplingsljud förekommer inte när som helst i samtalen. Det visade sig att den som pratar för det mesta lämnar små luckor i sitt tal, och på så sätt bjuder in till återkoppling. ¶ Att humma i samma tonhöjd som den andra talaren gör man omedvetet, förmodligen för att det inte ska sticka ut för mycket. För återkopplingsljuden kan också störa samtalen om de är i fel tonart, kommer vid fel tillfälle eller utelämnas.

I dag är datorer långt ifrån att behärska alla dessa nyanser av det mänskliga talet.