Nu blir efternamnen förnamn

Text: Eva Brylla

Under 2007 blev Oxelborn godkänt som förnamn. Eftersom Oxelborn är ett efternamn som bärs av arton personer i Sverige var det först efter lång diskussion som det fick godkänt.
Kanske ett tecken på att Skatteverket nu kan släppa spärren mot efternamnsliknande förnamn. Det vanligaste skälet till att en ansökan om förnamn avslås är nämligen att namnet har en påfallande karaktär av efternamn. I förarbetena till 1982 års personnamnslag sägs uttryckligen att släktnamn inte får ges som förnamn. Namn som Alford, Björndal, Lekander och Silfverstråhle har inte godkänts. Men reglerna tillämpas inte konsekvent. Namn som Hoffman, Rickman, Sinclair och Stillhoff har godkänts.