Nomadarbete

Text:

I dag kan många med teknikens hjälp arbeta var de vill. Nu intresserar sig forskare för de nya arbetsformerna. På Södertörns högskolas webbplats kan man läsa om ett projekt: ”Man arbetar tillsammans via mobil teknik, men utan gemensam plattform. Möjligheterna finns i tekniken, men används tekniken som vi tror? Och vad behövs ytterligare? Ett forskningsprojekt på Södertörns högskola ska kartlägga teknikanvändning vid ’nomadarbete’.”