Nog bäst att skriva bästa

Text: Gunilla Smith & Patrik Hadenius

För en tid sedan skrev jag till Språkrådet och frågade om det är korrekt att skriva bäste kund när man vänder sig till alla. Jag fick då veta att det är det inte: det ska vara bästa kund. Så det var inte utan att jag blev förvånad när Språktidningen kom tillsammans med ett brev som inleddes med bäste läsare.

Svar:

Råden från Språkrådet är i detta fall lite vacklande.
I Språk­rådets Språkriktighetsbok och i dess Skrivregler står det att man kan välja, medan det på rådets webbplats står att man ska skriva bästa. Grund­problemet är att det ser olika ut, dels i olika delar av landet, (e i götamålsområdet och a i sveamålsområdet), dels i olika situationer (e i mer formella sammanhang, a i informella). Tidigare var e-formen den normala i skriftspråket. Men nu, när allt fler reagerar mot han som könsneutralt pronomen, så är det inte så konstigt att en del reagerar på bäste läsare.
Jag får helt enkelt skriva bästa läsare i fortsättningen.