Nerväxt

En motsats till tillväxt är nerväxt.

Text:

Jakten på ekonomisk tillväxt sker enligt kritiker på miljöns bekostnad. Den ständigt ökande konsumtionen riskerar att utarma våra resurser. Att i stället för tillväxt fokusera på nerväxt, alltså negativ ekonomisk tillväxt, skulle kunna leda till ett bättre samhällsklimat. Det skriver Hans Sternlycke i Miljömagasinet: ”Ett socialt och kulturellt rikt liv betyder mer än ting, sedan de grundläggande behoven är tillgodosedda. Nerväxt i stället för tillväxt vore ett politiskt mål mer i människors intresse.”