Neandertalare hade mål i mun

Text:

Neandertalmänniskan kan för 60 000 år sedan ha haft lika utvecklad talförmåga som dagens människa. De fysiska förutsättningarna, i form av ett tungben utformat som människans, fanns. Människans närmaste nu levande släktingar, schimpansen och bonobon, saknar däremot dessa fysiska förutsättningar för tal. Teorin, som framförs av australiska forskare i tidskriften Plos one, går ut på att neandertalmänniskan uppfyllde både tankemässiga och fysiska villkor för att kunna tala. Om hon faktiskt gjorde det låter forskarna vara osagt.