Nätvandra

Text:

Vårens intensiva debatt om näthat fick många att reagera på den hätska ton som ofta förekommer. Kränkningar tillhör vardagen för många. Samtidigt insåg många vuxna att de hade dåliga kunskaper om barnens aktiviteter på nätet. Ett sätt att skaffa sig en bild av vad de gör framför datorn är att nätvandra. I stället för en fysisk promenad bekantar sig nätvandraren med barnets omgivningar på nätet. Svenska kyrkan i Göteborg söker på sin webbplats efter ideella nätvandrare: ”Flertalet unga har sitt vardagsrum på Internet. Många söker bekräftelse där och åtskilliga mår dåligt. Att nätvandra är att möta unga där de är online.”