När iranska mammor väljer

Text:

När iranska mödrar i Sverige talar svenska med sina barn kan de bryta traditionella mönster inom familjen. De får därmed möjlighet att frigöra sig en smula från bilden av kvinnan som underordnad mannen i det muslimska samhället. Den slutsatsen drar Shidrokh  Namei, forskare i tvåspråkighet vid Uppsala universitet.

För att kartlägga sambandet mellan sociala faktorer och språk, har Shidrokh Namei undersökt hur 100 studenter och deras föräldrar talar med varandra. Samtliga deltagare var både persisk- och svensk­talande. Anmärkningsvärt är att iranska mammor talar svenska med sina barn i större utsträckning än vad papporna gör. Shidrokh Namei tror att orsaken kan vara att iranska mödrar traditionellt är mer involverade i barnens skolgång än fäderna. Därför kommer de också oftare i kontakt med institutioner som kräver att de kommunicerar på svenska. Fördelarna med att kunna svenska i vardagen – för att integreras och nå jämställdhet – väger tyngre för kvinnorna än känslorna för det egna modersmålet, tror hon.