Namn till värn mot engelskan

Text:

Engelskan hotar det svenska språket, befarar moderata riksdagsledamoten Marianne Watz. Hon har därför startat en namninsamling för att värna svenskan inom utbildningen.

- Det är jättebra med den nya språklagen men den går inte tillräckligt långt, säger hon och kräver att all skolundervisning förutom i främmande språk sker på svenska.

Om inget görs tror Marianne Watz att engelskan på sikt kommer att ta över fler områden i det svenska samhället.