Nakenskanna

Text:

Efter ett attentatsförsök  i slutet av förra året införde USA så kallad nakenskanning av alla flygpassagerare. Nakenskanna kallas även, med ett mindre kvällstidningskittlande ord, kroppsskanna. Det innebär att man genomlyser kläderna i jakt på vapen och andra förbjudna föremål. Anders Lundblad, informationsansvarig på Transportstyrelsen, säger i Dagens Nyheter: "Svenska flygplatser kommer inte att 'nakenskanna' resenärerna."