Myndighetssafari

Text:

Ordet beskriver fenomenet som uppstår när man försöker kontakta ett större företag eller en myndighet och kopplas runt mellan olika personer utan att få sitt ärende ombesörjt.

Ursprungligen är triangulering en matematisk-teknisk term med betydelsen ’triangelmätning’, det vill säga en bestämning av punkters lägen genom mätningar i trianglar. Metoden används till exempel inom lantmäteri.

Från 2004 har ordet blivit allt vanligare i en helt annan betydelse, nämligen att inom politiken bryta in i det politiska mittfältet, erövra motståndarnas positioner och omvandla dem till sina. Att man gör den politiska motståndarens vinnande sakfrågor till sina egna, helt enkelt. Metoden sägs härstamma från Bill Clintons och Tony Blairs trianguleringspolitik på 1990-talet, där demokraterna respektive labourpartiet anammade motståndarnas politik.

Så här skrev till exempel Kristianstadsbladet 15 april 2008 om typisk, dagsaktuell triangulering: ”När moderaterna försöker vinna traditionellt s-röstande kvinnor som är anställda i offentlig sektor och trötta på låga löner, gör socialdemokraterna likadant – fast tvärtom. De söker finna gehör bland de borgerligt röstande entreprenörerna i privat sektor, trötta på höga skatter och byråkrati.”