Minnig

Text:

Minnig eller minsk som motsats till glömsk tycker sig Språk­rådet se och höra allt mer.
Den som är minnig har gott min­ne. Ordet är inte särskilt ofta använt i svenskan, men i Svenska Akademiens ordbok finns belägg redan från 1500–1700-talet. Den som är minnig nog att komma ihåg ordet, får gärna använda det.