Mer tv für alle!

Text:

Nu blir det lättare för alla att se på tv. Sveriges regering har beslutat att samtliga program i Sveriges television ska textas. Det gäller de förinspelade programmen. Av de program som sänds direkt ska 55 procent vara textade i slutet av 2014. År 2016 höjs kravet till 65 procent.