Luriga ristningar på Fyn får baskisk lösning

Text:

En runsten från Sørup på Fyn i Danmark med en outgrundlig inskrift har vållat huvudbry genom århundradena. Är den magisk, krypterad eller bara nonsens?
Nu kommer ett betydligt mer välgrundat påstående: Det är baskiska.  
Stig Eliasson, pensionerad professor i flera språk, har jämfört hur runorna kunde uttalas på till exempel germanska, romanska, baltiska, slaviska, keltiska och baskiska. Det enda som passar in är baskiskan. Runstenen är därmed den äldsta bevarade baskiska texten, eftersom den tros vara ristad för tusen år sedan. Inskriften lyder  ungefär ”Basa lät hugga dessa runor åt sin make Etxe­hegi, och Isifus åt sin faster Izeba”, ett budskap som är mycket typisk för vikingatida run­stenar i Skandinavien.
Men varför talades baskiska på Fyn på 1000-talet? Tja, man vet att det fanns ett litet vikingarike i Baskien.