Livsfarliga tolkar i krig

Text:

Dialog är det nya honnörsordet i USA:s utrikespolitik à la Barack Obama. Men den strategin har allvarliga problem i Afghanistan, på grund av bristen på kompetenta tolkar. I kommunikationen mellan lokalbefolkningen och USA:s cirka 60 000 soldater har tolkarna en livsviktig uppgift, men enligt en kartläggning av Associated Press är många tolkar för gamla och otränade. Eller så talar de helt enkelt fel språk.

I många fall är behovet av tolkar så stort att rekryterarna ser mellan fingrarna med bristerna för att möta efterfrågan. Detta leder till att många tolkar ger upp när de inser vad arbetet går ut på. Militärtolkarnas väl tilltagna årslön får dessutom en del aspiranter att ljuga om sina språkkunskaper. I stället för pashto, som talas av majoriteten afghaner, talar tolkarna dari eller något av de andra afghanska språken.