Lingvistiken har nått gymnasiet

Text:

Hittills har gymnasieskolans språkundervisning koncentrerat sig på kurser i enskilda språk - moderna och klassiska. Nu ska eleverna också få mer övergripande kunskap i språket som system, kulturbärare och socialt fenomen.

Det nya gymnasieämnet heter "människans språk", och ska bland annat ge en inblick i hur den mänskliga språkförmågan ser ut, vad som förenar språken i världen och vad som skiljer dem åt. Praktiska övningar ska också ge eleverna förståelse för hur språkinlärningen fungerar, med mera.

Kursen "människans språk" ingår som en obligatorisk del i det nya humanistiska programmet, som startar i höst. Det är en uppdaterad version av den gamla humanistiska linjen.