Lee är unisexigast

Text:

Hundratusentals svenskar har könsneutrala förnamn. Heter du Andrea, Jasmin eller Bo så har du en namne av motsatt kön.
Skulle du vilja namnge ditt flickebarn Jesus så skulle du med största sannolikhet få det beviljat. Men att döpa en pojke till Maria är betydligt svårare. För tre år sedan plockades nämligen namnet Maria bort ur Patent- och registreringsverkets lista över godkända könsneut­rala förnamn. Det berodde på att frekvensen män med detta namn var så försvinnande låg att det inte i egentlig mening kunde sägas vara könsneutralt.

I listan är det påfallande många namn som är nya i Sverige, som till exempel Myung, Yan, Raza, Abdalla eller Valdis. Skälet till denna plötsliga rikedom av unisexnamn är att det inte är lika tydligt i alla kulturer vad som är för- och efternamn.
Kommer man till Sverige med fyra likställda namn kan det hända att man får de första tre registrerade som förnamn och det sista som efternamn. Det är en av förklaringarna till att vi har 1 572 kvinnor med förnamnet Ali i Sverige. Få av dem har det som tilltalsnamn.
Att ett traditionellt köns­bestämt namn plötsligt blir könsneutralt har alltså med invandringen att göra – namnimporten har skapat unisex.

10 könsneutrala namn

- Kvinnor    Män

  • Lee     812 (k)    827 (m)
  • Jin    234    224
  • Lo    440    249
  • Kim    4 004    11 181
  • Love    375    4 286
  • Salem    171    429
  • Tintin    350    258
  • Angel        169    697
  • Bojan      408    272
  • Isa     1 602    459

Antal enligt SCB.