Lättare att följa den röda tråden

Text:

Barn med autism eller Aspergers syndrom kan förbättra sin läsförståelse snabbt med hjälp av koncentrerad undervisning. Det visar Jakob Åsberg, doktor i psykologi vid Göteborgs universitet

Dessa barn kan vanligen läsa ord korrekt och med gott flyt. Däremot har de ofta svårt att greppa längre texter och historier. Jakob Åsberg har funnit att en strukturerad form av undervisning kan bidra till barnens förståelse av text.

- Jag samarbetade med skolpersonal och vi utgick från idén att ordentligt förklara vad det innebär att läsa, lyssna och förstå, säger Jakob Åsberg.

Med denna metod förbättrades elevernas testresultat efter bara fyra veckor.