Låt språkelever ta det piano

Text:

Idogt pianospel kan göra att barn lär sig språk lättare. Joseph M Piro och Camilo Ortiz vid Long Island university har jämfört två grupper lågstadiebarn, där den ena fick strukturerade pianolektioner tre år i följd, medan den andra inte fick någon musikundervisning alls. Gruppernas språkundervisning hölls dock på samma nivå. Efter tre år fick barnen gå igenom ett generellt intelligenstest. Det visade att de barn som drillats vid flygeln hade utvecklat ett väsentligt större ordförråd och en bättre verbal förmåga än sina musikaliskt oskolade jämnåriga. En förklaring kan vara att musik och språk tolkas av överlappande delar i hjärnan.