Lär dig säga villa med Ville

Text:

Att öva på uttalet inför andra språkelever kan kännas genant. Och det kan finnas problem med att finna tid till uttalsträning - problem som en virtuell språklärare skulle kunna lösa.

- Ville är än så länge ett forskningsprojekt och det finns ingen färdig produkt, men meningen är att han ska vara tillgänglig dygnet runt. Han har dessutom ett oändligt tålamod, säger Preben Wik, forskare på Institutionen för tal, musik och hörsel vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.

Han har nyligen lagt fram en avhandling om sin animerade språklärare, Ville, som ingår i ett datorprogram. Det används för att öva uttal och få hjälp med justeringar - som att skilja på orden vila och villa. I början ger Ville uppmaningar som "ditt i var för kort, förläng i:et", men Preben Wik upptäckte att de som testade programmet snart tröttnade på sådana kommentarer. Så nu tystnar Ville efter ett par rättelser. I stället tänds en röd eller grön lampa, beroende på hur väl eleven har fått till uttalet. I ett nästa steg vill Preben Wik utforska hur olika spelmoment kan göra programmet mer underhållande och motiverande.