Lär dig riktigt språk i en låtsasvärld

Text:

Den som till hösten vill ta en distanskurs i språk vid Umeå universitet, kan komma att göra det i en virtuell verklighet. Fyra lärare i spanska, samiska och finska ska öva upp nybörjarstudenternas muntliga färdigheter i datorprogrammet Second life.

Second life liknar ett dataspel: användaren styr en avbild av sig själv - en avatar - som kan träffa, prata med och skriva till andra användares avatarer. Skillnaden mot dataspelen är att det inte finns något på förhand uppsatt mål.

Men på Umeå universitet blir målet att lära sig språk.

- För mig är det ett ovärderligt verktyg, säger Hanna Outakoski, som undervisat i samiska i Second life sedan i höstas.

Samiskan använder sig, liksom finskan, av ändelser i stället för prepositioner. Ordet för till exempel hus får alltså olika form, beroende på om någon går in i huset, är i huset eller sitter ovanpå huset.

- Därför är det bra att ha en tredimensionell värld att röra sig i. När studenterna kan "gömma sig" bakom en avatar vågar de dessutom prata mer, säger Hanna Outakoski.