Kvakademiker

Text:

”Så röstar kvakademikerna”, rubricerar Per Gudmundson i Svenska Dagbladet en ledare i mars 2011 om akademiker som tillhör vetenskaper som han är skeptisk till. Alternativ stavning är kvackademiker.

Denna kombination av kvacksalvare och akademiker finns också i ordet kvackademi, och kvackademisk använt bland annat om forskning om alternativmedicin. Även om man inte är överens med Per Gudmundsson så kan man konstatera att ordet är mycket användbart om man vill gå till storms mot forskningen.