Kvack! Jag kan kväka som jag vill

Text:

Skarpa färger får rovdjur att avstå från vissa grodor. Hannar av sådana arter har därför kunnat utveckla mer högljudda och nyansrika läten, som syftar till att locka till sig honor.

Amerikanska forskare i trädgårdsvetenskap och evolution har studerat pilgiftsgrodor, vars hud ofta har skarpa och ljusa färger. Färgerna har utvecklats för att hålla rovdjur borta. Drygt 16 000 läten från totalt 172 arter av pilgiftsgrodor samlades i en databas för analys.

Det visade sig att pilgiftsgrodor med skarpa färger hade längre och ljudligare läten – och det är just denna typ av läten som lockar till sig honor. Pilgiftsgrodor med mörkare och mer anonyma färger hade kortare och mer modesta läten. Eftersom de färggranna grodorna inte behöver bekymra sig om att undgå upptäckt på samma sätt som mindre färggranna arter, har de kunnat utveckla mer avancerade läten.