Kulturell särart borta i tv-texter

Text:

Danskar är lekfulla och svenskar stela. Förr bekräftades de kulturella fördomarna även i tv-rutans textremsor. Danska översättare brukade till exempel använda sig av skojfriska strategier för att göra svåröversatta kulturella referenser tillgängliga för tv-publiken. Den kontroversiella amerikanska senator Thurmond kunde till exempel översättas med ’Mogens Glistrup’. Svenskarna, där­emot, var mer bundna till fakta. National health service översattes helt torrt med ’hälsovårdsmyndigheten’.
Jan Pedersen vid Stockholms universitet har studerat danska och svenska textningar av samma filmer och tv-program sedan millennieskiftet. Hans avhandling visar att nya globala metoder och ny teknik har gjort att de nationella normerna för tv-textning fallit bort, och med dem något av den kulturella speglingen.