Kudos

Text:

Kudos är ett berömmande slangord, ungefär liktydigt med ’heder åt’, eller det modernare ’respekt’.
Ordet kudos förekommer bland annat i datorspel och bloggar: ”Kudos till pappa, en doktor med känsla för sina patienter”, skriver bloggen Arhammar.
Termen kommer ursprungligen från grekiskans kydos. Den introducerades i brittisk universitetsslang på 1800-talet och tog sig in i journalistspråket på 1900-talet: He received kudos from everyone on his performance. Därefter har ordet kommit att användas i datorspelsvärlden, där man i vissa spel kan tjäna kudos på att göra bra saker.