Kreativitet gör ladyn till en herrskapstant

Text:

Hur går det till när engelskans lady blir herrskapstant i svensk översättning? – Här har översättaren varit kreativ, säger Marcus Axelsson, nybliven doktor i nordiska språk. Det är kulturspecifika ord som inte går att översätta ordagrant. I skönlitteratur får handlingen avgöra hur översättaren löser problemet. Som i fallet med herrskapstanten. Den speglar attityden hos en romankaraktär som ser ner på fina damer.

Titelbruket är intressant eftersom det är utbrett i franskan och engelskan till skillnad från i de skandinaviska språken. Översättarna i Marcus Axelssons undersökning har valt olika strategier när det gäller till exempel franska titlar. Den svenska översättaren behåller madame, monsieur och mademoiselle, medan den norska översätter med herr, fru och frøken. Den danska väljer att behålla kortformerna m, mme och mlle.