Könsroller tydliga  i ordspråken

Text:

"Man ska inte välja hustru  i kyrkdörren, utan i ladugårdsdörren." Forskaren Daniel  Andersson, Umeå universitet, har plockat isär 199 ordspråk från det norrländska bondesamhället, för att ta reda på vad de egentligen står för.  Särskilt har han tittat på ordspråk som rör relationen mellan män och kvinnor under 1800-talet och det tidiga 1900-talet.

- Det är tydligt vad som anses manligt och kvinnligt enligt ordspråken, säger  Daniel Andersson.

I många av dem framgår att hustruns arbetskapacitet är viktigare än hennes yttre. De berättar också, utan omsvep, hur män och kvinnor bör handla i olika situationer. När det gäller äktenskapet är det uppenbart att mannen väljer. Kvinnan är en handelsvara: "Att fria är som att byta hästar, man får ha ögonen med sig."

Ordspråken skildrar en strikt uppdelning mellan manliga och kvinnliga sysslor. Mannen ska dra in resurser till hushållet, kvinnan står för konsumtionen - och slöseriet: "Det karln drar in med häst och släde, kan hustrun bära ut i förklädet."