Kattehålet

Text:

Gammelskogen mellan sjöarna Ören och Bunn i Grännatrakten har blivit naturreservat och fick då namnet Kattehålet. Henrik Gustafsson på Länsstyrelsen i Jönköpings län berättar att han hörde namnet av en markägare till reservatet. I markägarens familj kallas hela området för Kattehålet. Mer precist är det en tjugofem meter djup brant med lind och alm.
Detta är klassiska lodjursmarker, därav kattnamnet. Här har spårats lodjur, och inte långt från själva Kattehålet fångade och märkte Grimsö forskningsstation ett lodjur i början av året.