Juridisk abort

Att låta en blivande far avsäga sig faderskapet är en juridisk abort.

Text:

¶ Både i Sverige och Danmark har politiska förslag om juridisk abort blivit föremål för debatt. Idén går ut på att den blivande fadern ska ha rätt att avsäga sig faderskapet så länge som kvinnan får göra abort. I så fall avstår mannen för all framtid från kontakt med barnet. Han behöver heller inte betala underhåll. En som kritiserade förslaget var kristdemokraten Therèse Molander. I Nyheter 24 skrev hon att en sådan möjlighet skulle kunna leda till påtryckningar på kvinnan att göra abort: ”Att driva frågan om juridisk abort är att frigöra män från ansvar när det kommer till sex och lämpa över allt på kvinnan.”