Jobbiga ord

Text:

Arbetsmarknadspolitiken skapar nya ord på löpande band. Så många ord att det också tycks behövas samlande benämningar på dem.
Ett exempel är bokstavsjobb. Ordet syftar på att många arbetstillfällen skapats genom bokstavsförkortade arbetsmarknadspolitiska åtgärder, som alu (arbetslivsutveckling), ota (offentligt tillfälligt arbete) och api (arbetsplatsintroduktion). På senare tid har man dock lämnat trebokstavsförkortningarna till förmån för mer säljande namn:

1. Plusjobb

Den förra regeringen införde plusjobben för att hjälpa långtidsarbetslösa tillbaka till arbetsmarknaden genom att ge dem arbetsuppgifter i till exempel äldreomsorgen. Plusjobben togs bort för ett år sedan.

2. Nystartsjobb

Den 1 januari i år infördes så kallade nystartsjobb. Det innebär att arbetsgivaren slipper arbetsgivaravgiften för nyanställda som varit långtidsarbetslösa. Arbetsgivaren får stödet lika länge som den person som anställs har varit arbetslös.

3. Instegsjobb

I år var det även dags att införa instegsjobben. De är en subventionerad anställning för asylsökande och kvotflyktingar. Anställningen ska vara kopplad till del­tagande i kurser i svenska för invandare.