Jiddisk adjektivform

Text: Michaela Lundell & Birgitta Lindgren

Tack för spännande reportage om jiddisch i Språktidningen 2/07! Som redaktör för en judisk kulturtidskrift stöter jag då och då på problemet att ordet jiddisch saknar en väletab­lerad adjektivform på svenska. Man kommer långt med omskrivningar, men det finns fall där ett adjektiv verkligen skulle behövas. Vad kallar man till exempel ett lexikon som översätter från svenska till jiddisch? I gamla nummer av Judisk Krönika (som nyss fyllt 75 år) förekommer formen jiddisk. På andra håll har jag sett både jiddischk och jiddischsk. Vilken är er rekommendation?

Svar:

Det är synd att man inte valt att kalla språket jiddiska på svenska. Det vore den naturliga översättningen. Då skulle det inte bli några som helst problem; adjektivet skulle bli jiddisk, som böjs jiddiskt, jiddiska. Men även om man behåller jiddisch som namn på språket, kunde man acceptera jiddisk som adjektiv.
Teoretiskt kan man lägga till -t och -a till jiddisch, alltså jiddischt och jiddischa. Å andra sidan vill man gärna till ett språknamn lägga till det typiska -sk för att skapa ett adjektiv. Men eftersom språknamnet slutar på -sch, vilket för de flesta helt uppenbart är den tyska motsvarigheten till svenska -sk, så är formerna jiddischsk, jiddischskt, jiddischska knappt ens teoretiskt möjliga.