Jaget röjer jobbsökaren

Text:

Din jobbansökan kan avslöja vilken generation du tillhör. Språkbruket ger tydliga ledtrådar. Den som framställer sig som pålitlig och ansvarsfull är med stor säkerhet född på 1940-talet.

En typisk åttiotalist, å sin sida, är social, positiv, formulerar sig ledigt och öser på med förstärkningsord som väldigt och mycket. Sextiotalisterna blottar sin språkliga fåfänga genom långa, komplexa meningar och ord som strukturerad och analytisk.

En annan tydlig åldersmarkör är ordet jag, som ökar   i användning ju yngre jobbaspiranten är.

Det är analysföretaget United minds som har gått igenom 150 meritlistor och personliga brev. Frekventa ord och fraser plockades ut, och med hjälp  av läsbarhetsindex, LIX, mättes läsbarheten. Utifrån resultatet kunde man placera skribenterna i rätt årtionde.