”Jag vill njuta av Strindbergs egna ord”

Text: Hanna Sofia Rehnberg

När Ebrahim M.  Tabrizi kom till Sverige år 2000 hade han en iransk gymnasieutbildning i bagaget. Han läste svenska för invandrare och började sedan på komvux. Det var hans engelsklärare på komvux som såg till att han fick en diagnos – dyslexi. Diagnosen var en lättnad.

– Under alla dessa år hade jag vetat att jag läser långsamt och gör väldigt många stavfel. Nu visste jag vad det berodde på.

Efter sju år på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm var han färdig civilingenjör inom mikroelektronik. I dag arbetar han inom det yrke han är utbildad för.

När han först kom till Sverige hade han nytta av den lättlästa nyhetstidningen 8 sidor.

– Jag lärde mig nya ord och  fick information som var anpassad till den kunskapsnivå jag låg på då. Men när jag ville utveckla mitt språk mer började jag läsa vanliga tidningar i stället.

På samma sätt övergav han  de lättlästa versionerna av August Strindbergs och Selma Lagerlöfs romaner för originalversionerna.

– I dag vill jag läsa Strindbergs egna ord och njuta av hans språk. Jag vill inte bara komma åt innehållet i böckerna, säger han. Som dyslektiker har jag inga problem med intelligensen.