Iriskan frodas – utom på den gröna ön

Text:

Intresset för iriskan växer. På Uppsala universitet erbjuder man för första gången i höst iriska som fristående kurs.  Hittills har 31 personer sökt kursen.

”Intresset för keltiska språk brukar vara stort, så vi hoppas fylla platserna”, säger studievägledaren Alexander Ringholm.

Vurmen för iriska speglar måhända en global trend. Runt om i världen erbjuds universitetskurser i iriska och irländsk kultur.

Störst är intresset i USA, där många väljer att studera språket på grund av sina irländska rötter. På universitetet i Montana pluggar 190 studenter iriska, medan privatlektioner och konversationskurser finns tillgängliga över hela landet.

Mätningar visar att antalet personer som studerar iriska utomlands är större än antalet irisktalande på Irland. På den gröna ön tycks språket nätt  och jämnt överleva. Detta trots att Irlands rege­ring satsat stort på att stärka språkets ställning.