Ingen vits med kvarting

Text: Lars Åke Wångstedt & Rickard Domeij

Kvartingen (25 centiliter) med brännvin fanns i min barndom och försvann samtidigt som litern, om jag minns rätt. Nu köper vi helan och halvan men rymmande 75 respektive 37 centiliter. Rickard Domeij har i Språk­tidningen 1/07 blandat ihop kvartingen och dagens halva. Halvlitern stod på golvet och var en hel böj, medan litern såldes så sällan att den fanns på promenad­avstånd. Den språkliga vitsen en halv böj passar dock bättre på den nya halvan än på den gamla kvartingen.

Svar:

Uttrycket kvarting har rötter i det medeltida stopet. Fram till mitten av 1950-talet fanns flaskor som innehöll ett kvarter, vilket var 1/4 stop. Ett kvarter brännvin började småningom kallas kvarting. När flaskorna anpassades till internationella mått blev halvflaskan 37,5 centiliter, och uttrycket kvarting följde med. Efter anpassning till EU-standard rymmer kvartingen nu 35 centiliter. Man har också sagt kvarting om den lilla punschflaskan på 16,7 centiliter. Däremot verkar det aldrig ha funnits 25-centilitersflaskor med brännvin som kallats kvarting.