Iiiih, vilken glädje!

Text:

Vokalen i gör oss uppåt, medan o har negativ inverkan på humöret. Det har en grupp tyska psykologer kommit fram till, efter att ha kollat hur vokaler påverkar våra känslor.

I ett test har ett antal försökspersoner fått se tecknad film, samtidigt som de uttalat antingen i eller o en gång i sekunden. I-sägarna tyckte att filmen var avgjort mer underhållande än o-sägarna.

Psykologerna undersökte också det motsatta – det vill säga om våra känslor påverkar vårt vokalval. Då visades filmer med syfte att göra tittarna positiva eller negativa till sinnes. Direkt efteråt fick deltagarna i uppgift att hitta på tio fantasiord. Som väntat var det många i:n i orden som skapades av dem som sett den ”glada” filmen. De som sett den deprimerande rullen hittade på ord med många o:n.