Hörapparat  för huden

Text:

Med ett nytt hjälpmedel kan dövblinda få hjälp att höra - med huden. Parivash Ranjbar, dataingenjör vid Örebro universitet, har utvecklat en apparat som består av en mikrofon, en processor som omvandlar ljuden till lägre frekvenser och en vibrator som förmedlar ljuden till huden.

- Personer med dövblindhet har redan en uppövad förmåga att hämta information från vibrationer. De kan till exempel känna igen olika personers steg genom vibrationer i golvet, eller känna vibrationerna från kastrullen när vattnet börjar koka, säger Parivash Ranjbar.

Men den nya apparaten  kan också användas på spädbarn, för att tidigt träna upp förmågan att uppfatta ljud med huden. Vibratorn kan då placeras i en nappflaska.

Medan hörseln kan uppfatta frekvenser mellan 20 och 20 000 hertz, klarar huden inte att upptäcka frekvenser som är högre än 800 hertz, vilket alltså apparaten kan förmedla.

- En av mina försökspersoner kunde efter kort träning till och med uppfatta vad som sades i ett samtal.